Bestyrelsen Vedtægter Sangerne
Tilbage

BESTYRELSEN

Formål

Bestyrelsen administrerer Telekoret.
Den sørger også for det praktiske og økonomiske omkring vores arrangementer, bl.a gennem søgning af fondsmidler.

Medlemmer

Formand:
Næstformand:
Sekretær:
Kasserer:
Arkivar:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsessuppleant:
1.Revisor:
2.Revisor:
Revisorsuppleant:

Biørn Vejrø.
Viggo Esager.
Karen Bønsvig.
Else Andersen.
Else Andersen.
Kirsten Adam.
Elise Jensen.
Mona Chlala.
Jette Kristensen.
Mona Chlala.
Kaj Kondrup Jensen.